fbpx

Zásady ochrany osobných údajov a Cookie

DEKAMERON s.r.o. registrovaná/evidovaná adresa Hlavná 70, 040 01 Košice (nižšie uvádzaná ako „Cafeteria Siciliana“ alebo „my“) sa zaväzuje zachovávať osobné údaje všetkých návštevníkov www.cafeteriasiciliana.sk, ako aj k ochrane všetkých ďalších poskytnutých osobných údajov.

Toto upozornenie o ochrane osobných údajov poskytujeme za účelom pomoci porozumieť ako s jednotlivými údajmi, ktoré získavame od vás zaobchádzame. Všetky vaše údaje budú vymazané po skompletizovaní/ukončení vašej žiadosti. V prípade ďalších otázok vaše údaje spracujeme a vaše otázky budú zodpovedané. Vaše osobné údaje nebudú odhalené tretej strane bez vášho prednostného/vopred dohodnutého súhlasu.

Zber a použitie osobných údajov a dát

V prípade, že sa pre kontaktovanie s nami rozhodnete použiť náš online formulár vaše meno, telefonický kontakt, ako aj vaša emailová adresa bude zhromaždená, aby sme vás mohli kontaktovať.

Naša webová stránka je prevádzkovaná naším IT poskytovateľom, ktorý môže nadobudnúť v priebehu poskytovania služieb prístup k vašim osobným údajom v prípade, že sú požadované kvôli výkonnosti služieb. Poskytovateľ služieb je zaviazaný dodržať všetky platné zákony o ochrane osobných údajov.

Naša činnosť

Predaj kávy ako aj predaj ďalších súvisiacich produktov a služieb. V tomto kontexte spracovávame kontaktné údaje (meno, adresa, telefónne číslo, emailová adresa zmluvných strán, ak je požadovaná za účelom plnenia zmluvy podľa paragrafu 6 odstavca 1 b o GDPR.

Zásady Cookie

Táto webová stránka využíva analytické nástroje Google Analytics, Facebook Connect a Yandex Metrica, ktoré nám napomáhajú vytvoriť dobrý dojem pri prehľadávaní našej webovej stránky a taktiež nám dovoľuje zlepšovať naše internetové služby.

Čo sú „cookies“

Cookie je malý textový súbor, ktorý webová stránka zachytáva/ukladá vo vašom počítači resp. mobilnom zariadení pri zadaní stránky. Webovej stránke to umožňuje registrovať vašu činnosť, ako aj preferencie (napríklad prihlasovacie údaje, jazyk, veľkosti písma a ďalšie zobrazovacie preferencie) za určitý čas, takže umožňujú nezadávať prihlasovacie údaje pri každej návšteve stránky, alebo prehliadaní viacerých stránok súčasne a pod..

Ako používame „cookies“?

Google Analytics

Táto webová stránka používa Google Analytics, webovú analytickú službu poskytovanú spoločnosťou Google, Inc („Google“). Google Analytics používa „coockies“, textové súbory umiestnené vo vašom počítači, ktoré napomáhajú webovým stránkam analyzovať ako návštevníci používajú danú stránku. Vygenerované informácie prostredníctvom cookies budú po vašom použití tejto webovej stránky prenášané a uschovávané na serveroch spoločnosti.

Vaša IP adresa bude prvotne skrátená Google, pričom vaša plná IP adresa bude prenášaná do serveru Google v USA iba výhradne vo výnimočných prípadoch pred jej skrátením. Google tieto informácie použije v mene prevádzkovateľa webovej stránky za účelom posudzovania použitia tejto webovej stránky na zozbieranie reportov aktivít webovej stránky, ako aj poskytovania operátorov stránky a ďalších služieb spojených s použitím internetu. IP adresa prenášaná z vášho prehliadača prostredníctvom Google Analytics nebude asociovaná so žiadnymi ostatnými údajmi uchovávanými v Google. Použitie Cookies je možné zamietnuť vhodným nastavením vo vašom prehliadači. V Google je taktiež možné zamedziť zachytávanie a spracovanie údajov generovaných prostredníctvom cookie o vašom použití webovej stránky stiahnutím resp. inštaláciou zásuvného modulu „plug-in“, ktorý je dostupný na Googli.

Pre potreby webovej analýzy používame nástroj Google Analytics. Viac informácií o tomto nástroji nájdete tu. Ukladáme anonymné dáta, na základe ktorých nie je možné určiť konkrétnu osobu.

Facebook

V rámci našich digitálnych služieb používame funkcie pseudonymizovaného sledovania spoločnosti Facebook Inc. („Facebook„) 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Táto technológia nám umožňuje zamerať sa na používateľov internetu, ktorí prejavili záujem o náš internetový obchod a výrobky na základe reklamy v sieti Facebook. Sme presvedčení o tom, že zahrnutie reklamy podmienenej záujmom je pre vás relevantnejšie než reklama bez takéhoto spojenia. Neprenášame žiadne e-mailové adresy našich zákazníkov spoločnosti Facebook. Ďalšie informácie týkajúce sa pravidiel ochrany údajov v službe Facebook nájdete tu.

Yandex.Metrica

V súvislosti s využitím služieb spoločnosti Yandex LLC používame cookies, ktoré neumožňujú identifikáciu osôb a slúžia na monitorovanie toho, ako naši používatelia pracujú s našimi internetovými strínkami. Týmto spôsobom môžeme upraviť náše webové služby a vzhľad stránok tak, aby čo najlepšie zodpovedal potrebám a preferenciám ich používateľov. Spoločnosť je certifikovaná zabezpečovaním údajov podľa ISO/IEC 27001. Ďalšie informácie o spracovaní údajov nájdete tu a informácie o ochrane údajov tu.

Vaše práva ohľadne osobných údajov

Máte právo:

(i) Nazrieť do všetkých osobných údajov, ktoré o vás uschovávame ako aj o obdržanie kópie
(ii) požiadať o nevyhnutné zmeny za účelom držania aktuálnych a presných údajov/požiadať o vymazanie vašich osobných údajov.
(iii) požiadať o obmedzenie spracovania vašich údajov, alebo namietať proti spracovaniu vašich osobných dát
(iv) stiahnuť/odvolať váš súhlas pre spracovanie údajov za každých okolností bez žiadnych poplatkov a bez ovplyvnenia zákonnosti spracovania na základe súhlasu pred odstúpením od zmluvy

Internetové prevody a zrieknutie sa zodpovednosti

Aj keď Cafeteria Siciliana praktizuje náležité opatrenia proti vírusom a pred ďalšími inými škodlivými faktormi, nemôžeme na základe povahy internetu zaistiť nerušený a absolútne bezchybný prístup, resp. že webové stránky, ich emailové servery a emaily, ktoré môžu byť nami posielané sú kompletne bezvírusové a bez žiadnych ďalších škodlivých komponentov.

Ostatné webové stránky

Naša webová stránka obsahujú odkazy na iné internetové stránky, ktoré nie sú v našej kompetencii, sú mimo našej kontroly a na ktoré sa nevzťahuje toto oznámenie o ochrane osobných údajov. V prípade návštevy uvedených internetových odkazov prevádzkovatelia daných stránok môžu zozbierať vaše údaje a manipulovať nimi v súlade s ich zásadami týkajúcich sa ochrany osobných údajov, ktoré sa môžu líšiť od našich. V tomto ohľade neprijímame žiadnu zodpovednosť súvisiacu s ich zásadami ako aj spracovaním vašich osobných dát. Odporúčame vám, aby ste si pred odoslaním akýchkoľvek osobných údajov na webové stránky tretích strán prečítali upozornenia a podmienky týkajúce sa ochrany osobných údajov a súborov cookie, ktoré sa týkajú všetkých odkazovaných alebo prepojených webových stránok, ktoré zadávate/navštevujete.

Ako budú jednotlivé zmeny vykonávané v týchto zásadách ochrany osobných
údajov ako aj zásadách Cookie?

Pravidelne si kontrolujte toto upozornenie o ochrane osobných údajov a cookies za účelom získavania aktuálnych informácií o všetkých zmenách. Napriek tomu, že máme vyhradené práva upravovať alebo dopĺňať tieto zásady, na tejto stránke vás upozornime na všetky dôležité zmeny 30 dní pred ich zavedením.

V prípade ďalších iných otázok ohľadne spracovania vašich osobných údajov alebo otázok, v ktorých vám môžeme byť nápomocní neváhajte nás kontaktovať. Môžete nás kontaktovať prostredníctvom kontaktných informácií uvedených nižšie:

DEKAMERON s.r.o.

Hlavná 70, 040 01 Košice, Slovenská republika

telefonický kontakt: +421 917 864 313

email: kontakt@cafeteriasiciliana.sk

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram